Kjøpsvilkår

Vilkår for kursprogrammer og andre produkter fra Heleneragnhild AS

Glødende kosthold krever, som alle andre programmer der en skal gjøre en endring, dedikasjon og innsats fra deltakeren selv for at det skal fungere. Gjør du ingen endring, får du heller ingen endring.

Vi er her for å svare på dine spørsmål, råde deg og støtte deg gjennom hele kursperioden på 8 uker. Etter dette vil du fortsatt ha tilgang til alt kursmateriale i 400 dager fra kjøp. Vi har sett fantastiske resultater fra Glødende kosthold, og kan med trygghet si at vi leverer med høy kvalitet og dedikasjon til din suksess.

Vi ønsker å gjøre det enkelt, sikkert og fritt for ubehagelige overraskelser ved kjøp av våre produkter. Under ser du våre fullstendige kjøpsvilkår.

Fornøydhetsgaranti

Våre kurs har ikke angrerett, men vi ønsker likevel å tilby fornøydhetsgaranti til deg som har lagt ned en innsats. For å kunne benytte deg av denne må du ha sett alt av tilgjengelig innhold i kurset og benyttet deg av muligheten til å ta imot coaching ved å sende inn din utfordring til planlagt coachingtime. Du må også være villig til å ta en prat med en av oss i teamet, slik at vi er sikre på at du har fått den hjelpen vi har kunnet tilby. Fornøydhetsgarantien gjelder 14 dager fra kursstart. 

Forbehold om endringer

Ved sykdom kan vikarer settes inn på coachinger. Dette er ikke grunn til avmelding. Vi vil alltid etterstrebe at kjøper får det de har blitt lovet. 

Delbetaling

Det er mulig å delbetale Glødende Kosthold ved bruk av Klarna. Delbetaling er ikke et abonnement og kan ikke sies opp.

Årsprogrammet Glødende deg

Glødende deg er et program laget for å følge opp tidligere kunder og har 12 måneders bindingstid fra kjøp. Det er ikke angrerett på glødende deg.

Betaling

Betaling skjer via Bank-/Kredittkort. Vi tilbyr ikke faktura. Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom vår verdensledende samarbeidspartnere Stripe og Kajabi. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre. Kortkjøp er avgiftsfritt.

Salg til mindreårige
Hvis du er under 18 år, må du ha tillatelse fra verge for å bestille fra oss.

Opphavsrett
Opphavsrett Heleneragnhild AS. Alle rettigheter er beskyttet. Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre ethvert materiale som finnes på våre nettsider og portaler.

Betingelser for bruk av portalens innhold
Du kjøper tilgang til portalens innhold i din kursperiode - som p.t. er 1 år fra kjøpsdato. Produktet er beskyttet av opphavsrett.

NB: Produktet er kun gitt for personlig bruk, og for en bruker. Ingen deler av programmet kan deles med noen, inkludert login til kurssidene.

Du kan ikke bruke produktet eller materialene tilgjengelig i produktet på en måte som utgjør en krenkelse av våre rettigheter, eller på en måte som ikke har blitt autorisert.

Du kan ikke endre, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape avledede verk, utnytte eller distribuere på noen måte eller medium (herunder e-post eller andre elektroniske midler) noen materialer fra produktet. Duplisering, deling, eller opplasting av produktfiler til deling på nettsteder blir ansett som å stjele, og vil bli anmeldt i den grad loven tillater det.

Du kan imidlertid laste ned og/eller skrive ut ett eksemplar av sider på nettstedet for personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at alle opphavsrettigheter og andre eiendomsrettigheter beholdes.

Dette er et individuelt program. Ved registrering vil du motta et brukernavn, passord, og en medlemsprofil for bruk under kurset og i  kurssportalen.

Hvis du ønsker å ta programmet sammen med en forretningspartner eller samarbeidspartner, må hver enkelt kjøpe kurset individuelt. Hvis du ønsker at en assistent eller at en hel gruppe skal ta kurset vil et eget medlemskap måtte kjøpes for hvert deltakende medlem. Vi tilbyr grupperabatt ved kjøp av 3 eller flere lisenser.

Medisinsk ansvarsfraskrivning

Kursleder er ikke lege/helsepersonell og er ikke ansvarlig for din helse under kurset. Informasjonen som er gitt i kurset skal ikke erstatte medisinsk behandling.

Konfidensialitet
Vi respekterer ditt privatliv, og må insistere på at du respekterer privatlivet til andre som deltar på kurset. Dermed er dette en gjensidig avtale om taushetsplikt. Vi respekterer din konfidensielle og fortrolige informasjon og ideer, planer og forretningshemmeligheter. Ved å kjøpe dette kurset samtykker du i å respektere de samme rettighetene til glødende kosthold medlemmene og glødende kosthold Teamet.

Du står fritt til å diskutere dine personlige resultater fra våre kurs og oppgaver. Derimot må all erfaring og uttalelser, muntlig eller skriftlig, fra alle andre deltakere holdes strengt konfidensielt.

Sikkerhet og Personvern
Vi benytter SSL (Secure Socket Layer), hvilket betyr at alle bestillinger er kryptert, dvs. helt sikre. Heleneragnhild AS garanterer at vi aldri leverer ut dine personopplysninger eller e-postadresse til tredjepart, så fremt det ikke foreligger spesielle grunner, f.eks. at politi, statsadvokat eller liknende ber om opplysninger. Du har rett til å få den informasjon vi har registrert om deg, og hvis du mener den er feilaktig eller irrelevant, kan du be om rettelse eller fjerning fra vårt kunderegister. Kontakt i så fall kundeservice.

Ansvarsbegrensing
Vi fraskriver oss alle økonomiske krav knyttet til noen av våre nettsider, videoer, nyhetsbrev, kursportal eller annet innhold. Vi har vi gjort alt vi kan for å sikre at innholdet har høy kvalitet. Ved å kjøpe dette kurset aksepterer og godtar du, at du er fullt ut ansvarlig for din fremgang og resultater fra deltakelse. Vi tilbyr ingen garantier om inntekter eller resultater. Du alene er ansvarlig for dine handlinger, og dine resultater er avhengig av personlige faktorer, inkludert dine ferdigheter, kunnskap, evne, engasjement, forretningssans, nettverk og økonomiske situasjon, for å nevne noen.

Avlysing og utsettelse
Heleneragnhild AS forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette programmet som følge av årsaker som er utenfor vår kontroll. Ved avlysning fra vår side vil kursdeltakeren få refundert kursavgiften. Ved utsettelse vil kursdeltakeren bli tilbudt deltakelse på et senere tidspunkt.

Begrensning og ansvar
Ved å kjøpe dette produktet samtykker du i at du bruker selskapets tjenester på eget ansvar, og at programmet er en opplysningstjeneste. Du fraskriver selskapet og dets ansatte fra ansvar for alle eventuelle skader som kan oppstå, eller ved eventuelle krav som oppstår fra noen avtaler mellom partene. Du aksepterer alle eventuelle risikoer, forutsigbare eller uforutsigbare.

Ikke offentlig sverting
I tilfelle at det oppstår en tvist mellom deg og selskapet, samtykker du i at den eneste arena for å løse en slik tvist skal være internt i selskapet. Du samtykker i at du ikke vil delta i noen atferd eller kommunikasjon med en tredje part, offentlig eller privat, som vil føre til offentlig sverting av selskapet.

Avtalen
Medlemskapet gjelder for en deltaker og det forutsettes at login info ikke deles med andre. Denne avtalen kan ikke overdras av noen av partene.

Oppsigelse
Ved å kjøpe dette produktet, samtykker du i at Heleneragnhild AS kan, etter eget skjønn, avslutte denne avtalen, og begrense, suspendere eller si opp kundens medvirkning i programmet uten refusjon av kursavgiften, hvis kunden blir forstyrrende for selskapet eller andre SA medlemmer. Dette gjelder også ved brudd på vilkårene.

Tvisteløsning
Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten.

Varsel
Eventuelle varsler om uenighet som gis fra en av partene til den andre, kan skje ved personlig overlevering eller per post, registrert eller sertifisert med kvittering. Varselet skal sendes til partene på adressene som vises nedenfor.

Force majeur
Er Heleneragnhild AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering – eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av -leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Heleneragnhild AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den mangelfulle vares kjøpesum.

Kontaktpersoner for Heleneragnhild AS er som følger:
E-post: [email protected]

Firmaadresse

Gråsteinveien 12

1157 Oslo

Norge

Org. nr. 916 359 241

Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med gjeldende Norske Lover.

 

Det er ikke angrerett ved kjøp av Glødende kosthold, Angrefristskjema legges likevel med i bekreftelsesmailen som en ekstra sikkerhet for næringsdrivende.